اسکن هوشمند در کولرگازی شما می توانید نبض سرما و گرمای منزل در دستان شما باشد . این فناوری یک قابلیت جدید است که می تواند موقعیت مکانی شما را شناسایی کند و براساس آن جهت پرتاب باد و میزان خنکی را تنظیم کند .  دستگاه تهویه مطبوع هوای ال جی با استفاده از این قابلیت و صرفه جویی در مصرف انرژی موقعیت مکانی و جابجایی فرد شناسایی شده و بر اسا آن جهت پرتاب باد و میزان خنکی تنظیم می گردد .

با افزایش نرخ برق و گاز در سال های اخیر میزان فروش محصولات با مصرف انرژی کمتر نیز افزایش بافته است . لذا کسب آگاهی بیشتر نسبت به ویژگی های این محصولات نیز ضروری است . این فناوری در کولرگازی ال جی می تواند موقعیت مکانی و فعالیت کاربر را شناسایی کند و میزان مصرف انرژی را کنترل نماید .

زمانی که وقتی کاربر حضور ندارد و فناوری اسکن هوشمند در کولر تشخیص دهد که اتاق خالی است . با تغییر سیستم به حالت دور فن پایین از اتلاف مصرف انرژی جلوگیری می کند و به صورت خودکار خروجی خنک کننده را کاهش می دهد . در این حالت اجازه می دهد دمای داخلی افزایش پیدا کرده و این افزایش دما تا کاهش بیشتر مصرف انرژی ادامه یابد .

اسکن هوشمند در کولراسکن هوشمند یعنی جریان هوای راحت

این قابلیت باعث ایجاد جریان هوای مطلوب به صورت مستقیم و غیر مستقیم می گردد .

اسکن هوشمند در کولرفناوری اینورتر وی

شرکت ال جی از تکنولوژی اینوتر توانسته است ۶۰ تا ۷۳ درصد در مصرف برق صرفه جویی کند . فناوری نواورانه اختصاصی Inverter V در این دستگاه ها به تنهایی اجازه می دهد تا این دستگاه ها تا ۷۳ درصد کاهش نصرف انرژی داشته باشند . قابلیت Smart Scan با استفاده از فناوری حسگر هوشمند برای نظارت بر حرکت و فعالیت کاربران تهویه مطبوع ، مصرف انرژی را تا ۱۳ درصد دیگر کاهش می دهد .

اسکن هوشمند در کولرنمایش میزان مصرف برق 

با یک بار فشار دادن میزان مصرف برق بر روی کنترل ، میزان برق مصرفی دستگاه در همان لحظه به شما نشان داده می شود و با فشار مجدد دکمه ، میانگین کل مصرف انرژی از زمان روشن بودن دستگاه بر حسب کیلو وات را نشان می دهد .

اسکن هوشمند در کولرحالت خواب عمیق

با فعال کردن این قابلیت از طریق دستگاه به صورت خودکار در هر ۳۰ دقیقه یکبار دما را یک درجه افزایش می دهد و در این فرایند در زمان استراحت با افزایش ۲ درجه ای دما همراه خواهد بود .

این محتوا را به اشتراک بگذارید...